Croeso

Croeso

Tŷ cwch pren traddodiadol ydy’r Cabin, wedi ei lleoli mewn llecyn brawf ar draws y lôn o bromenâd bach a traethlin Porthllechog – yr pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru. Mae ganddo olygfeydd syfrdanol dros y bae creigiog hardd a’i draeth cerrig mân.

Mae’r Cabin wedi ei leoli ar y Llwybr Arfordirol Ynys Môn, ac yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, pysgotwyr, golffwyr neu unrhyw un sydd yn syml am archwilio’r rhan hynod ddiddorol, hanesyddol yma o Gymru.

Llety
Mae’r Caban cysgu pum oedolyn yn rhwydd. Mae cot ar gael ar gais blaenorol.

Cyfleusterau a Gwasanaethau
Mae’r gegin yn llawn offer gyda ffwrn ddwbl trydan a hob, tegell, tostiwr a microdon. Mae gan yr ystafell eistedd teledu ‘flatscreen’, chwaraewr CD a radio. Mae haearn a bwrdd smwddio ar gael.

Amrywiol
Mae trydan, gwres, a lliain gwely i gyd wedi’u cynnwys yn y pris, ond bydd angen i chi ddod â’ch tywelion eich hun. Mae cyfleusterau parcio ar gyfer 2 neu 3 o gerbydau. Bydd uchafswm o 2 gi yn cael eu caniatáu. Mae rhaid i gwn fod odan oruchwyliaeth pob amser. Ni chaniatei’r ysmygu.

Gwybodaeth Archebu Gyffredinol
Cyrraedd / Gadael fel arfer ar ddydd Sadwrn.
Gwyliau byr ar gael yn ystod cyfnodau tawelach.
A blaendal o £100 yr wythnos yn cael eu cymryd gyda archebion.
Mae’r holl taliadau i’w gwneud drwy siec (ar hyn o bryd).

Cyfraddau

Medi Hyd – Rhag 17th Ion 7th – Ebrill 8th Ebrill 9th – Mehefin Gorffenaf – Awst
£250 y.w. £200 y.w. £200 y.w. £200 – £250y.w. £300 – £350y.w.